lehentasunak eman.pngEduki hauei lehentasuna emango diet ...


  • Motibatzaileak
  • Ikaslearengandik hurbilak
  • Eguneroko bizitzarekin lotuta
  • Gaurkotasunari begira
  • Euskarri digital batean
  • Iritzia, eztabaida, idamenezko eta ahozko ekoizpena bultzatzeko egoera bidegabekoak aukeratu
  • Diziplina artekoak
  • Abileziekin, , jarrerekin, baloreekin, sentimenduekin erlazionatuta