gakoak.jpg

Ikas-sekuentzia bat egitean kontuan hartu behar diren gakoak

Jarduera hauek proposatu daitezke ...

  1. Aurretiko ideiak kontuan hartu
  2. Emozioak eta sentimenduak lan egiten hasi
  3. Ataza planifikatu
  4. Eredu onak eta orientabideak eman
  5. Ikas-prozesuaz hausnarketa bat egiteko geldiune bat utzi
  6. Sormena bultzatu
  7. Zirriborroak egin
  8. Egindako lana erakutsi eta zabaldu