jarduerak diseinatu.jpg

Jarduerak

diseinatuko ditut


ikusi.gif

Eredu batzuk ikusiko ditut


ikas-sekuentzia 1.jpg


ikas-sekuentzia 2.jpg


ikas-sekuentzia 3.jpg